maandag 9 mei 2011


 "Audrey Tomason. Directeur van de afdeling contraterrorisme, zo bleek."

"In haar afstudeerthesis, die intussen de stempel top-secret draagt, zou ze suggereren dat het humaner is een genocide uit te voeren op de wereld dan ons te zien afschuiven in de afgrond van chaos die we nu binnenvallen."

"Een internetblogger schrijft dat zij de vrouw is die de Duitser Khaled al-Masri wekenlang opgesloten heeft omdat 'haar buikgevoel aangaf dat hij slecht was'. De Duitser zou door de CIA ontvoerd en gemarteld zijn. Het Centrum voor Contraterrorisme zou getwijfeld hebben of al-Masri een terrorist was, maar een vrouw binnen de CIA, zonder ervaring op het terrein, duwde haar wil door. Die vrouw haar schuilnaam was Frances. Toevallig of niet de tweede naam van Audrey (F.) Tomason."

Altijd geweten dat de Dood een vrouw is.
We hebben geen nieuwe meningen meer nodig. We hebben een perspectief nodig.

maandag 2 mei 2011

Work on a good piece of writing proceeds on three levels: a musical one, where it is composed, an architectural one, where it is constructed, and finally a textile one, where it is woven.
- Walter Benjamin