zaterdag 30 oktober 2010

(Jean Paulhan) Twee soorten van schrijvers, les Rhétoriqueurs en les Terroristes. De eersten vertrouwen erop dat de taal hen kan laten uitspreken wat ze te zeggen hebben. De laatsten beschouwen de taal eerst en vooral als een obstakel dat overwonnen moet worden, voordat er sprake kan zijn van communicatie. (Als er al sprake kan zijn van communicatie?)

Geen opmerkingen: