zaterdag 23 juli 2011

Als we ervan uitgaan dat de meeste mensen helemaal niks te zeggen hebben (hetgeen overigens ook niet nodig is), dan levert het feit dat in dit tijdsgewricht aan iedere aap met een hoed een zogenaamde mening wordt gevraagd een ontluisterend inhoudloos beeld op van deze tijden.

Geen opmerkingen: