dinsdag 28 september 2010

Momentum v0.1

  1. Elke kunstenaar kan beoordeeld worden op momentum.
  2. Momentum komt qua betekenis in de buurt van glorieperiode (maar glorieperiode kan pas achteraf vastgesteld worden, momentum op het moment zelf (misschien zelfs op voorhand?))
  3. Momentum heeft te maken met aanwezigheid. Maar niet altijd alleen met aanwezigheid.
  4. Daaruit volgt dat momentum en productie niet gelijk zijn. Beiden kunnen een deelverzameling van elkaar zijn.
  5. Enkelingen kunnen meerdere perioden van momentum hebben. De meesten niet.
  6. Belang of betekenis kunnen niet afgemeten worden aan de tijdsduur van het momentum. Wel aan het belang of betekenis van het momentum. Momentum is als een epicentrum, van waaruit het belang uitdijt.

Geen opmerkingen: