zaterdag 24 augustus 2013

"A good sense of musical taste just isn’t available on software or an IPhone app."

Je zegt het, Jeff, je zegt het. Inderdaad: het ontwikkelen van een (muzikale, literaire, culturele) smaak die naam waardig neemt tijd in beslag (en verveling en onvrede zijn daarvoor uitstekende aandrijvers, hetgeen wel eens vergeten wordt). Maar iedereen maakt zich wijs dat hij geen tijd heeft. De cirkels zijn tegenwoordig wel heel snel rond. De-volutie en de-generatie (durch Technik) zijn de woorden die ik zoek (en al snel vind).

(addendum: wat is de perfide rol van de omnipresente lijstjes en overzichten in deze de-volutie?) 

Geen opmerkingen: