zondag 22 maart 2015

Moderation will protect us against the twin dangers of visionary expectations from politics and unmanly contempt for politics.

Wijze woorden van Leo Strauss. Zeker in een tijd dat politici (het woord 'verkozenen' is misschien beter, want een politeia dat concept waardig zie ik zelfs niet aan de verste horizonen opdoemen) ofwel nog steeds denken dat ze de wereld gaan veranderen (terwijl het nu toch al een tijdje andersom is), ofwel nog enkel de dienaars van economische krachten en machten zijn. Dat onze huidige generatie politici unmanly is behoeft zelfs geen commentaar. 

Geen opmerkingen: